REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNYCH KATALOGÓW CZĘŚCI.

Postanowienia ogólne
Strona czesciaprilia.pl | czescikymco.pl | czescipiaggio.pl obsługiwana jest przez firmę:
INDYWIDUALNY SERWIS MOTOCYKLI TOMASZ JAGIEŁŁO
Ul. CZERWONYCH BERETÓW 2/15
00-910 WARSZAWA
NIP: 952 188 21 02
zwaną dalej ISM SERWIS
Warunki dokonywania zamówień
ISM SERWIS prowadzi sprzedaż produktów za pomocą elektronicznych katalogów części dostępnych na witrynach internetowych pod adresami:
http://czesciaprilia.pl | http://czescikymco.pl | https://czescipiaggio.pl

Oferta i realizacja zamówień
W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (formularz zamówienia, paragon, lub na życzenie klienta faktura).
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień zawartego na w/w stronach, dokonania płatności oraz określenie sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Wszystkie ceny podawane na stronach czesciaprilia.pl | czescikymco.pl | czescipiaggio.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. ( kwoty brutto )
Ceny zawarte w elektronicznych katalogach części , mogą się różnić od cen sprzedaży. Wynika to z wahań kursu walut oraz innych zmiennych. Każdy klient otrzyma potwierdzenie zamówienia, zawierające aktualne ceny sprzedaży.
Reklamacje i gwarancje
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli ISM SERWIS nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Wszystkie reklamacje należy kierować na adres:
INDYWIDUALNY SERWIS MOTOCYKLI TOMASZ JAGIEŁŁO
ul. ROTY 62
04-420 WARSZAWA

Nie odbieramy paczek za pobraniem.

Zakupiony produkt należy reklamować wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) z kartą gwarancyjną (jeżeli takową posiadał), oraz wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACYJNYM (do pobrania stąd) , lub z własnym oświadczeniem zwrotu zawierającym następujące dane:
imię i nazwisko
adres
listę reklamowanych produktów
datę zwrotu reklamacji
podpis klienta
Koszt przesyłki reklamacji ponosi zwracający.

Zwroty
Zamawiający składa zamówienie na część/ści zaspokajające jego zindywidualizowaną potrzebę. Witryny czesciaprilia.pl | czescikymco.pl | czescipiaggio.pl to elektroniczne katalogi części zamiennych, nie pełniące funkcji sklepu internetowego. Prosimy więc o dokonywanie przemyślanych zakupów gdyż zwroty nie będące reklamacją, nie będą przyjmowane. W przypadku Państwa wątpliwości co do dopasowania części, do posiadanego pojazdu prosimy o kontakt.

Dane osobowe
ISM SERWIS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@ismserwis.pl.
Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane ISM SERWIS. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy PayU S.A.
Uwagi końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Mimo zachowania należytej staranności w katalogach części mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną lub e-mailową.